Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, dw i bellach wedi dechrau fy nghyfnod mewn lleoliad newydd gyda'r tîm caffael yn yr adran priffyrdd a bwrdeistrefol. Yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant yr oeddwn wedi fy lleoli yn flaenorol, a thra bod holl adrannau'r Cyngor yn gweithio i roi pobl Gwynedd yn … Continue reading Priffyrdd a Bwrdeistrefol