Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, dw i bellach wedi dechrau fy nghyfnod mewn lleoliad newydd gyda'r tîm caffael yn yr adran priffyrdd a bwrdeistrefol. Yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant yr oeddwn wedi fy lleoli yn flaenorol, a thra bod holl adrannau'r Cyngor yn gweithio i roi pobl Gwynedd yn … Continue reading Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Ymddiheuriadau am fy absenoldeb o'r blog. Ers 3 mis rwyf wedi cychwyn ar fy lleoliad cyntaf a hynny'n yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol. Cyffro a phrysurdeb mawr!! Braf yw cael ymuno â'r tîm clos sydd yma'n y Depot i fyny yng Nghibyn, Caernarfon er mwyn gweithio ar fy mhrosiectau. Rhaid i mi gadw manylion y prosiect yn “hush-hush” gan nad yw'r wybodaeth eto'n … Continue reading Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol