Cynhadledd Flynyddol CIPS 2018

Yn ddiweddar fe fynychais gynhadledd flynyddol CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) yn Llundain. Rhag ofn nad ydych chi wedi dod ar draws fy mlogiau blaenorol yn sôn am CIPS - dyma’r corff proffesiynol mwyaf ar gyfer y maes caffael a chyflenwi ar draws y byd, a gyda hwy yr wyf yn astudio fy … Continue reading Cynhadledd Flynyddol CIPS 2018

Herio’n effeithiol – Rhan 6

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos ac wedi cynnal dwy sesiwn Herio’n Effeithiol ar gyfer oddeutu 40 o staff y Cyngor. Sesiwn sydyn, awr o hyd oedd y sesiynau, ac wedi i ni drafod herio, dangos arbrawf diddorol, cyflwyno technegau herio a chael cyfle i ymarfer yr hyn a gyflwynwyd yn flaenorol, roedd yr … Continue reading Herio’n effeithiol – Rhan 6

Herio’n Effeithiol – Rhan 5

Mae’r sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal yfory. Wedi nifer o gyfarfodydd, paratoi, a disgwyl yn eiddgar, rydym yn gyffrous i gynnal y sesiwn a gweld beth fydd ymateb ein cyd-weithwyr. Mae 40 yn awyddus i fynychu, ac mae popeth yn barod i’w croesawu dros y deuddydd nesaf! Dewch yn ôl ddiwedd yr wythnos i … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 5

Herio’n Effeithiol – Rhan 3

Newyddion da – mae ein sesiwn bellach wedi derbyn ei hachrediad gan y CPD! Rydym wedi dewis dyddiad (Medi 4ydd!) ac yn barod i hyrwyddo’r sesiwn. Rydym ni yn gobeithio y bydd yn rywbeth a fydd yn tanio diddordeb ac y bydd ein cyd-weithwyr yn ei weld yn fuddiol. Rydym wedi penderfynu targedu rheolwyr er … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 3

Herio’n Effeithiol – Rhan 2

Mae’r sesiwn yn siapio ond mae llawer o ffactorau ar ôl i’w hystyried. Mae angen i ni ymarfer y sleidiau, treialu gweithgareddau, creu adnoddau, penderfynu ar y sgript heb sôn am hyrwyddo a marchnata. Bydd angen ystyried sut i farchnata, pwy ydym am eu targedu, a sut ydym am gyrraedd pawb? Rydym hefyd yn y … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 2