#IEUENCTID #DWYGENHEDLAETH

Cefais y pleser o fod yn rhan o brosiect hynod ddiddorol y mis yma sef prosiect #ieuenctid. Prif amcan y prosiect oedd ysgogi a chynnal sgyrsiau anffurfiol rhwng disgyblion Ysgol Bro Idris a thrigolion cartref preswyl Cefn Rodyn yn ardal Dolgellau. Roedd y sgyrsiau'n cael eu harwain dros gyfnod o 3 diwrnod gan yr actores Ffion Dafis. Rôl … Continue reading #IEUENCTID #DWYGENHEDLAETH

“Helo! Galw Gwynedd. Sara’n siarad. Sut allai helpu? How can I help?”

Dyna oedd fy nghyfarchiad dewisol erbyn diwedd fy wythnos tra'n ymweld â'r ganolfan gyswllt "Galw Gwynedd." Roedd ateb a gwrando ar amryw o alwadau yn hynod ddiddorol ac  roedd sgôp y gwaith o fewn y ganolfan gyswllt yn syfrdanol.  Efallai bod rhai ohonoch o dan yr argraff mai dim ond trosglwyddo galwadau ac ateb cwestiynau cyffredinol … Continue reading “Helo! Galw Gwynedd. Sara’n siarad. Sut allai helpu? How can I help?”